• 1
  • 2
  • 3

Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?

 

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dat moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Ouderschapsplan verplicht

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:
• gehuwde en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag);
• samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

Inhoud ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moet in ieder geval afspraken staan over:
• hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
• hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
• de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Waarom een mediator?

Wanneer u als ouders samen met een mediator gaat overleggen blijkt het resultaat acceptabeler te zijn dan een beslissing van de rechter.
Ik kan u hierbij helpen omdat ik als mediator u adviseert, coacht en informeert op neutrale wijze.

Jaarlijks zijn zo’n 70.000 kinderen betrokken bij een scheiding. Bij 1 op de 6 gevallen verloopt deze problematisch. 1 op de 5 kinderen verliest het contact met de vader.


In een ouderschapsplan worden concrete en werkbare afspraken gemaakt over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken, de kosten en de wederzijdse informatieverstrekking. In het belang en het welzijn van het kind gaan jullie nadenken over hoe jullie het ouderschap in de toekomst ziet dan wel graag willen invullen. Want ondanks dat jullie partnerschap is geëindigd, zullen jullie de rest van jullie leven samen ouders blijven.

 
Voor kinderen is de scheiding van hun ouders een zware emotionele gebeurtenis die velen de rest van hun leven met zich meedragen. De wijze waarop je het de kinderen vertelt en hoe je als ouders met elkaar omgaat kan daar van grote invloed op zijn.

Elk kind heeft recht op gelijkwaardig ouderschap. Ouders die elkaar in hun waarde laten en de kinderen samen opvoeden. Daarnaast heeft elk kind recht op beide ouders.

Kinderen vinden het vaak moeilijk om te zeggen wat ze echt voelen, denken en willen. Wat hun onzekerheden, wensen en ideeën zijn. Bij een neutrale derde kunnen ze zich vrij uiten zonder dat papa of mama, boos of verdrietig wordt. Als Zandkastelencoach bied ik kosteloos kindgesprekken aan. Deze zijn informeel en worden afgestemd op de leeftijd van het betrokken kind. Hierdoor kan het meepraten en zijn mening geven - de beslissingen liggen uiteraard bij u als ouders.

Naast deze kindgesprekken is er maandelijks op zaterdagochtend Het Zandkastelenprogramma®. Het Zandkastelenprogramma® geeft dat aan kinderen én aan hun ouders. In een speciaal op hun leeftijdsgroep afgestemde workshop van één ochtend of middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt en hoe ze daar mee om kunnen gaan zie http://www.auriga-mediation.nl/zandkastelen.

Bel of mail bij interesse voor informatie over Het Zandkastelenprogramma®.